Pintura industrial, obra civil, rehabilitació de façanes...
Anar a l'inici Seleccionar idioma Español Pressupostos, oferta de treball, consultes...
Rehabilitació de façanes
Pintura industrial
Obra civil
Més informació, enllaços d'interès...
+info
Pintura industrial: mètode de treball

Es recullen els requeriments i especificacions del treball a realitzar, amb visita d'obra, entre-vistes amb els responsables, documentació tècnica, etc.

Estudi i presentació de les propostes mes adients en funció de les prioritats, duració requerida, demanda tècnica dels treballs, etc. especificant metodologia, tècniques d'aplicació, controls i garanties previstes per cada tipus de treball.

Execució dels treballs complint les normes d'higiene i seguretat en el treball, respectant l'entorn del treball i procurant la mínima afectació d'altres activitats.

Seguiment i control de qualitat dels treballs per part de personal tècnic de forma continuada amb servei d'atenció i assistència al client durant els treballs.
  G A L E R I A  D E  T R E B A L L S  

Per a veure exemples dels nostres treballs, feu "clic" a
les fotos. Obtindreu una ampliació de la imatge i
una breu descripció tècnica.
Pont Endesa (Sant Llorenç de Mongai) / Espiral (Camarasa) Pressa de Boren. Endesa
Inquide. Complex d' Erquimia (Flix) Planta de purins (Juneda) / Silos (Alguaire)
Si desitgeu un pressupost de pintura, sol·liciteu-lo en

CONTACTAR
www.conacter.com
IExplorer-Netscape 5 o sup. http://www.pintors.com Res. 800x600x24b